Het imaginaire en figuratieve in de kunst van de collage

Het is pas in het begin van de XXde eeuw, met avant-gardekunstenaars zoals Braque en Picasso, dat de collage zijn intrede doet op het grote podium van de kunstgeschiedenis. Vervolgens zal de visuele efficiëntie van de collage kunstenaars blijven inspireren en in alle stromingen teruggevonden worden:het kubisme, futurisme, dadaïsme, surrealisme, pop art, enz.

Alhoewel grenslijnen voortdurend overschreden en verplaatstworden, onderscheiden twee grote trends zich in de kunst van het collage maken. De abstractie, waarbij de kunstenaar de uitgesneden stukken papier gebruikt als evenveel kleuren en materialen en zodoende “schildert” met papier. En de figuratie, waarbij collages worden samengesteld uit figuratieve elementen.

De tentoonstelling nodigt u uit om een uitgebreid panorama van deze tweede categorie te ontdekken door middel van het werk van tien kunstenaars.

De grondstof van deze collages bestaat uit alledaagse afbeeldingen zoals pagina’s van tijdschriften, kranten, illustratieboeken of gravures. De aandacht van de toeschouwer wordt gericht op elementen die in hun vertrouwde context onzichtbaar zijn doordat ze zich op hun plaats bevinden. De kunst van de figuratieve collage bestaat er juist in om ze van plaats te veranderen: de kunstenaar kiest stukken werkelijkheid uit en bepaalt het decor waar ze samenkomen. Uit deze teweeggebrachte ontmoetingen ontstaat het ongewone, het grappige,het mooie, het gedroomde... Op die manier wordt uit de collages het imaginaire geboren door het onthullen van het potentieel van vreemdheid en poëzie uit de realiteit.

Bijna dertig jaar geleden begonnen, bestaat de verzameling collages en assemblages van de Verbeke Foundation nu uit meer dan 4.000 werken. Zoals Xavier Canonne schrijft, is het “zonder enige twijfel de meest volledige en representatieve [verzameling] van het epos van de collage in België, en daarbuiten. [...] We moeten hier de wil onderlijnen van Geert Verbeke om geen enkele kunstenaar uit te sluiten, ook al zou het gaan om iemand die beschouwd wordt als van minder belang naast de grote namen, hierbij getuigend van de verscheidenheid, de duurzaamheid en de actualiteit van de collage.” De Verbeke Foundation is gevestigd in Kemzeke (nabij Antwerpen) en is sinds 2007 open voor het publiek.
www.verbekefoundation.com