Het domein

Speelzone

Het Rood Klooster heeft een van de grootste en modernste speelzones van het Brussels Gewest, en een trimbaan.