Kunstcentrum

De Ontdekkingsprijs van het Rood Klooster

De Ontdekkingsprijs van het Rood Klooster, gericht op de hedendaagse kunst, stelt tot doel artistieke talenten, die in de kunstwereld nog niet hun verdiende plaats innemen, te ontdekken en te promoten. Deze wedstrijd wil veelbelovende kunstenaars ontdekken en ondersteunen door hun ruimte en middelen aan te bieden om hun werk aan het publiek te tonen.

De wedstrijd strekt zich uit over een periode van twee jaar. Het eerste jaar legt de kandidaat twee werken voor samen met een dossier dat zijn artistieke werkwijze uiteenzet. Een jury, samengesteld uit vooraanstaande figuren uit de wereld van de beeldende kunsten, selecteert onder de deelnemers verschillende kandidaten. Een collectieve tentoonstelling wordt georganiseerd.

Alle leden van de jury, die zich niet wil beperken tot een beknopte benadering van het werk van de geselecteerde kandidaten, zullen de kunstenaars ontmoeten en een bezoek aan hun atelier brengen om hun loopbaan en hun volledig oeuvre beter te leren kennen en bijgevolg in staat te zijn de eindlaureaat te kiezen. De eindlaureaat wordt beloond met een prijs van 3.000 EUR, met de organisatie van een tentoonstelling van zijn werken in het Kunstcentrum van het Rood Klooster, en met het opstellen, door een specialist, van een geïllustreerd cahier over zijn werk.

Details en reglement hier