Kunstcentrum

Ex aequo laureaten

Monica GALLAB

In haar werken werpt Monica Gallab een antropologische blik op de wereld. Zij ontdekt daarbij dat onze band met de natuur ontspoord is, dat onze verlangens gecontroleerd worden en ons genot geformatteerd is. Haar bezinning over ons hedendaags bestaan stelt onze zekerheden in vraag en klaagt het artificieel karakter aan van de regels die ons leven bepalen. Afzijdig van elke vorm van oordeel, neemt zij door een vrolijk getinte ironie de juiste plaats in van waaruit zij de wereld zonder boze blik kan observeren.

Gediplomeerd in animatie-cinema aan “ The Arts Institute” van Bournemouth in Engeland (2005), behaalt zij een tweede diploma in animatie bij de École nationale supérieure des arts visuels (ENSAV) Ter Kameren in Brussel (2009). Zij vertrekt dan naar Argentinië waar zij vier jaar lang in Buenos Aires in de animatie werkt. Zij verblijft ook meerdere maanden in Zuid-Korea met twee verblijven in 2012 en 2013. Thans woont en werkt zij in Brussel.

 Brochure kliek hier

Julien BRUNET

Julien Brunet is een veelzijdig kunstenaar voor wie de kunst en het leven elkaar subtiel aanspreken. Hij is beeldend kunstenaar, componist, met een voorliefde voor cultuur en onderwijs. Zijn emotionele ervaring is de voedingsbodem voor zijn kunst en zijn mythologie, die in alle mogelijke scheppingsvormen wordt uitgedrukt. Zijn beeldende composities, zijn sculptuur-objecten en zijn video’s leren ons de dingen anders te bekijken. Zijn kunst is een constant bewegen tussen beeld, ruimte en woorden in een poëtisch perspectief.

Licentiaat in plastische en audiovisuele kunsten bij de “Ecole supérieure des Arts (ARTS²)” van Bergen in 2004, richt hij nog hetzelfde jaar met andere afgestudeerde studenten de vzw “Un paxillus dans la litière UPDLL”op. Als aggregaat van het hoger middelbaar onderwijs is hij leraar van multidisciplinaire ateliers bij de “Ecole des Beaux-Arts” van Waver en zet ondertussen in zijn atelier het onderzoek verder naar de praktijk van de tekening, vermengd met diverse plastische experimenten.

 Brochure kliek hier