Kunstcentrum

Het tentoonstellingsbeleid van het Kunstencentrum Rood Klooster

Het tentoonstellingsbeleid van het Kunstcentrum legt de klemtoon op het verband tussen schrift en beeld, tussen kunst en grafie. Deze thematiek treedt, onder andere, naar voor in de exposities van het oeuvre van illustratoren en auteurs van stripverhalen.

Daarnaast zijn er nog twee aanvullende pijlers:

  • Daarnaast wil het Kunstcentrum eveneens, via wetenschappelijke retrospectieven, de aandacht vestigen op Belgische kunstenaars of Belgische artistieke bewegingen

  • ten slotte hedendaagse creaties promoten, onder meer door de Ontdekkingsprijs, een tweejaarlijkse wedstrijd die zich als doel stelt veelbelovend artistiek talent te ontdekken en te promoten.