Het domein

DE RENOVATIE VAN HET ROOD KLOOSTER

Er werd een groots renovatieproject opgezet op basis van recent historisch en archeologisch onderzoek dat de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis in 1998 uitvoerden voor rekening van de Directie Monumenten en Landschappen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De omwalling bakent de heilige ruimte van de priorij af en heeft daarom een belangrijke symbolische betekenis. Bij het renoveren van de site wil men dan ook het gesloten karakter herstellen door de bestaande stukken van de muur te restaureren, de ontbrekende stukken herop te bouwen en de vier historische ingangen te herstellen volgens hun hiërarchie.

De site heeft hetzelfde beschermde statuut als het Zoniënwoud. Een deel binnen en buiten de muren is beschermd natuurgebied en maakt deel uit van het Europese netwerk NATURA 2000.  Ook het hydraulische netwerk dat de kanunniken ooit aanlegden, zal in ere hersteld worden. Bij het project wordt gezocht naar het juiste evenwicht tussen het behoud natuur, archeologie en architectuur.

Met diezelfde gedachte startte het BIM in 2006 opknappingswerken aan de historische tuinen van de priorij.

Bron: BIM, Infofiches, groene ruimte, Rood Klooster 2007.