Het domein

ARCHEOLOGIE EN OPGRAVINGEN OP HET DOMEIN

De kloostergebouwen zijn beschermde monumenten en de priorij maakt volledig deel uit van het beschermde landschap van het Zoniënwoud: deze dubbele bescherming vereiste talrijke studies, voorafgaand aan de restauratieplannen van de gebouwen en de aanleg van het landschap.

Sinds 1997 heeft een archeologisch team van de Directie Monumenten en Landschappen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in samenwerking met de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, de nodige archeologische studies voor de verschillende projecten uitgevoerd. Het stond ook in voor de opvolging van de werf. De opzoekingen hadden als doelgroep de zones met de huidige of verdwenen gebouwen die dateerden uit de fase van barokke transformative van de priorij, zoals voorgesteld in de gravure van P. de Doncker van 1725.

Deze werken werden uitgevoerd door de Grondregie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wat de restauratie van de gebouwen betreft, en het BIM voor de groene ruimten en de ommuring.

Het archeologisch team heeft vooraf archeologische studies uitgevoerd van de XVIIIe eeuwse paardenstallen, de priorwoning, een deel van de portierswoning en van de volledige omwalling waarvan verschillende stukken werden teruggevonden. Op die manier konden de ziekenzaal, de brouwerij en de molen worden gelokaliseerd en vanaf 2001-2002 blootgelegd.

In 2003 ging de aandacht van het archeologisch team meer bepaald naar de ligging van de verdwenen vleugels van het klooster, naar de oude brouwerij, naar de structuur van het ondergrondse verlaat dat de twee vijvers via de molen met elkaar verbindt, naar de ziekenzaal en de portierswoning

Wat het klooster betreft, bleef één vleugel perfect bewaard. Het betreft het gebouw “de priorwoning” genoemd. Een andere werd grondig verbouwd om de kunstenaarsateliers onder te brengen. De twee andere kloostervleugels werden omstreeks 1800 met de grond gelijkgemaakt. Vandaag herinneren beplantingen en muurtjes uit droge steen aan deze plaats.

Van de brouwerij, waarvan de buitenmuur deel uitmaakt van het traject van de ommuring, bestaan nog vloeren evenals ovens aan de hand waarvan het traditionele productieproces van bier kan worden bestudeerd.

Van de fontein die in 2006 volledig werd vrijgemaakt, waren er nog voldoende overblijfselen om een getrouwe  econstructie te ondernemen.

De opgravingscampagne in 2009 concentreerde zich op de kerk. Overblijfselen werden teruggevonden van de kerk van de XIVe eeuw en van de mooie gotische kerk uit de XVIe eeuw, die door een vloerbetegeling een idee van het gebouw geeft. 

Archeologische studies zijn nog steeds in gang waardoor wij onze kennis over de bouw en het complex van het Rood Klooster doorheen de eeuwen bijstellen.

Deze tekst van Sylvianne Modrie (archeologe, Directie Monumenten en Landschappen van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) is een fragment uit de Bezoekersgids "Beleef de geschiedenis van het Rood Klooster", uitgegeven door het Kunstencentrum 2012. U kunt hem downloaden op de site in de rubriek "Publicaties".