Alfred Bastien (1873 - 1955), kroniekschrijver van de oorlog

Schilder, aquarellist en portretschilder Alfred Bastien heeft zijn academische opleiding grotendeels te danken aan Jean Delvin en Jean-François Portaels. Op twintigjarige leeftijd richt hij de kunstenaarskring Le Sillon op samen met een aantal bevriende kunstenaars zoals Jef Lambeaux, Frans Smeers en Maurice Wagemans. Vanaf 1903 verlaat Bastien België voor een reis rond de wereld. Hij zwerft door Frankrijk, Spanje, Engeland, reist af naar Algerije, Marokko en Egypte, maar ook Congo, India, China en Japan. In 1911 krijgt hij van Koning Albert I de opdracht om zijn eerste panorama van het Belgische koloniale rijk te schilderen. Begin 1914 zet Alfred Bastien een punt achter zijn buitengewone reis rond de wereld en keert hij terug naar België, waar hij zijn intrek neemt op de site van het Rood Klooster in Oudergem. Tijdens de Eerste Wereldoorlog gaf hij blijk van zijn uitzonderlijke vaderlandsliefde en zijn wil om de herinnering levend te houden. Hij was één van de stichtende leden van de ‘Section artistique’, de frontschilders van het Belgische leger, en schilderde er het enorme IJzerpanorama van 115 meter breed en 14 meter hoog, en later, rond 1936, het Diorama van de veldslagen op de Maas. De tentoonstelling bestaat voornamelijk uit didactische panelen, reproducties van kunstwerken en van onuitgegeven foto’s. Ze legt de nadruk op de rol van de schilder als kroniekschrijver van de oorlog, zonder daarbij de andere aspecten van zijn artiestenleven uit het oog te verliezen. In de periode van 1927 tot 1945 was Bastien eerst hoogleraar en daarna tijdelijk directeur van de Academie van Brussel. Bastien was een fervent voorvechter van het Realisme in de kunst. Hoewel zijn werk een brede waaier van onderwerpen beslaat, waren het Zoniënwoud en de omgeving van Rood Klooster zijn hele leven lang zijn favoriete thema's. De brochure van de tentoonstelling werd geschreven door Chloé Pirson, Doctor in de Letteren en Wijsbegeerte, en wordt gratis aan elke bezoeker van de tentoonstelling verstrekt.

Files to download

Fichier