Trio van kunstenaressen

Het gemeentebestuur van Oudergem heeft in de loop der jaren een collectie kunstwerken opgebouwd, waarvan de meeste zijn geschonken door kunstenaars en inwoners van de gemeente. Op dit moment bezit het museum 535 werken, waarvan sommige te vinden zijn in de zalen van het bestuur, de kantoren en de voor het publiek toegankelijke ruimten. Tegelijkertijd worden een aantal werken nog in de magazijnen bewaard.

De werkzaamheden voor de inventarisatie van de werken, die in 2020 van start zijn gegaan, worden voortgezet en de informatie kan nu al worden geraadpleegd via de website van de inventaris van het roerend erfgoed van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Bij deze gelegenheid wil de gemeente haar collectie onthullen via tentoonstellingen, waarbij dit jaar drie kunstenaressen, voormalige bewoonsters van de ateliers in Rood-Klooster.

Mireille Bastin, dochter van kunstenares Ginette Javaux en autodidacte, schildert en tekent in een naïef-expressionistische stijl. Haar schilderijen, doordrongen van humor en poëzie, stellen wezens voor met wazige contouren, in intieme interieurs. Haar kleurenpalet is heel karakteristiek: de bleke roze, blauwe, paarse of groene tinten roepen mijmeringen op.

De olieverfschilderijen van Adèle Douhard, geïnspireerd door miniatuurschilder Arthur Mallien, worden vooral gekenmerkt door kleine portretten van Rood-Klooster en verschillende uitzichten op het Zoniënwoud, doorheen de seizoenen en vooral in de herfst. Gedurende de jaren die zij in het atelier doorbracht, was haar werk voornamelijk toegespitst op de lichtinval en de harmonie van de kleuren.

Gilberte Thomas, opgeleid in verschillende Brusselse academies, schildert subtiele aquarellen en olieverfschilderijen, hier en daar geïnspireerd door hoekjes in Brussel en landschappen. Ook in haar voorstellingen van bloemen, met veel kleurschakeringen, komt haar groot meesterschap tot uiting. Enkele portretten van katten en eenden herinneren eraan dat zij haar inspiratie niet alleen uit de natuur en het landschap haalt.

De tentoonstelling presenteert een selectie van originele werken van deze drie vrouwelijke kunstenaars, uit verschillende werelden, gedurende de jaren die ze doorbrachten in de kunstenaarsateliers van Rood-Klooster.