Macht en waanzin

Een kunstenaar : Alain Godefroid
Alain Godefroid, te oud om een opkomend jong talent te worden genoemd (hij werd in 1949 te Luik geboren), is de natuurlijke zoon van de Castafiore en kapitein Haddock. Als autodidact hebben zijn vingers altijd in het potlood geknepen. Zijn artistieke carrière heeft nooit de duidelijke lijnen van de stripmeesters verloochend, terwijl hij zichzelf veel vrijheid gunt om nooit gevangen te zitten in een bepaald genre. Abstractie of karikatuur, het maakt hem niet uit wat het onderwerp van zijn schilderijen is, zolang zijn penselen maar spontaan blijven en iets vertellen over onze kans om vrij en levend te zijn.

Een thema : Macht en waanzin
De geschiedschrijving en het hedendaagse relaas belichten vaak mannen en vrouwen met macht. Wat maak hen bijzonder? Wat hebben ze gemeen? Zijn er psychologische kenmerken die hen van hun medemensen onderscheiden? Waarom snakken sommigen naar sterke macht en/of totalitarisme? Met andere woorden, zijn ze gek of maakt macht hen gek? Dit zijn allemaal vragen die Alain Godefroid en de studenten van het Sint-Hubertuscollege in deze tentoonstelling proberen te beantwoorden.

Cultureel en artistiek onderwijstraject (PECA)
De tentoonstelling « Pouvoir et Folie » (“Macht en Waanzin”) is het resultaat van een ontmoeting tussen een kunstenaar, leerlingen van het Sint-Hubertuscollege, lager en middelbaar onderwijs, hun leerkrachten, de gemeente Oudergem en het Kunstcentrum van het Rood Klooster. Deze samenwerking maakt deel uit van het Peca (cultureel en artistiek onderwijstraject), een programma van het “Uitmuntendheidspact” dat momenteel in de scholen van de Federatie Wallonië-Brussel wordt uitgerold. In het kader van deze tentoonstelling vindt u, naast de werken van de kunstenaar Alain Godefroid die zich al vele jaren bezighoudt met het thema “Macht en Waanzin”, de creaties van de leerlingen van het Sint-Hubertuscollege.