Martin Coiffier - Les Particules imaginaires

Martin Coiffier (°1973) werd geboren in Frankrijk, groeide op in Spanje en woont al 20 jaar in België. Zijn vele wortels weerspiegelen zich in de veelheid aan technieken die hij gebruikt in zijn kunst. Die veelvormigheid uit zich ook in de plasticiteit van zijn werk. Zelf spreekt hij van een verlangen om 'voortdurend de vermenigvuldiging van vlakken en lezingen uit te lokken'.

Of zijn creatieve medium nu plat of gebogen is, uit een enkel oppervlak bestaat of uit meerdere niveaus, Martin Coiffier stuurt het begrip van de kijker in de war, waardoor die de ware aard van het werk voor zijn ogen in twijfel trekt. Martin Coiffier is een multidisciplinair kunstenaar die fotografeert, schildert, tekent, beeldhouwt en installaties maakt. Voor deze tentoonstelling, getiteld 'Les Particules imaginaires', nodigt hij ons uit in een ruimte tussen hemel en aarde, waar de uitersten elkaar ontmoeten om één werkelijkheid en denkbeeldig universum te vormen. Hiertoe doet zich een verplaatsing voor waarbij het groen van het bos het blauw van de lucht ontmoet. Een denkbeeldige wereld die de kunstenaar opzoekt, 'die ons in leven houdt en bijdraagt aan ons evenwicht', zegt hij. In dat verband spreekt de kunstenaar van 'particules de pensées' (gedachtedeeltjes). 'Ze rijzen op uit de grond (onze wortels) en reiken naar de hemel.'

Voor deze tentoonstelling presenteert de kunstenaar monumentale werken uit de serie 'Under the Rainbow', met zichten van bossen waarbij hij gebruikmaakt van een breed scala aan technieken. Bezoekers kunnen ook een aantal driedimensionale werken ontdekken in de vorm van luchtinstallaties. Sommige stukken worden overigens speciaal voor de tentoonstelling gemaakt, vertrekkend van het Zoniënwoud rond de site van het Rood Klooster. Tot slot begeleiden twee andere kunstenaars Martin Coiffier bij deze tentoonstelling. Virginie Jux is geïnteresseerd in beweging in het schrijven, terwijl Nicolas Tourte onze relatie met de werkelijkheid en het alledaagse gebruik ervan in vraag stelt. Een tentoonstelling, kortom, die in het teken staat van het leven, een frisse wind in harmonie met de natuurlijke omgeving van het Rood Klooster.