Bernard van Orley. Rood Klooster en het Zoniënwoud in de 16de eeuw. Heropening op 13 september 2019

Openingsuren en tarief: gezamenlijk met de hoofdtentoonstelling van het Kunstcentrum

Rond 1528 maakte Bernard van Orley (circa 1488 – 1541), hofschilder van Margaretha van Oostenrijk, kartons voor een wandtapijt dat hulde bracht aan de Habsburgse dynastie: de beroemde Jachten van Karel V, beter gekend als de Jachten van Maximiliaan. De weelderige iconografie van de kunstenaar schetst een beeld van de verschillende jachttechnieken die het hele jaar door aan het Brusselse hof werden beoefend. De topografische nauwkeurigheid laat een moeiteloze identificatie van verschillende Brusselse locaties toe. In het wandtapijt de Maand juli is de priorij van het Rood Klooster te zien naast een oude, vandaag verdwenen kerk.

Het jaar 2019 staat in het teken van de schilder Pieter Bruegel en, meer algemeen, van het Brussel uit de 16de eeuw. De tentoonstelling die is opgebouwd rond didactische panelen, brengt hulde aan de Brusselse schilder Bernard van Orley. En dat aan de hand van vier thema's:

Het eerste stelt de kunstenaar en de context voor. Er wordt dieper ingegaan op de iconografie van de twaalf wandtapijten en de omstandigheden rond die uitzonderlijke koninklijke opdracht.

Verder wordt stilgestaan bij de gedetailleerde fauna en flora in de composities. Die laten zien hoe het Zoniënwoud er 500 jaar geleden wellicht uitzag.

Het derde thema stelt vragen bij de archeologische resten die volgens de tekening (uit het atelier van Bernard van Orley) afkomstig zijn van de priorij van het Rood Klooster. Zo wordt geprobeerd een beeld te schetsen van het klooster tussen 1450 en 1550. Voor die gelegenheid zijn ook enkele nooit eerder getoonde archeologische objecten te zien.

Het laatste thema belicht de basisprincipes in de schildertechniek van Bernard van Orley aan de hand van de invloed die schilder en lekenbroeder Hugo van der Goes (voormalig en welbekend bewoner van het Rood Klooster) op hem uitoefende.

Gratis tentoonstelling met de steun van Brussel Stedenbouw en Erfgoed (Directie Cultureel Erfgoed), voorheen: Directie Monumenten en Landschappen.

Prijs gezamenlijk met de hoofdtentostelling.

BOZAR : 20 FEBRUARI — 26 MEI ’19 BERNARD VAN ORLEY BRUSSEL EN DE RENAISSANCE

Meer info's : http://www.bozar.be/nl/activities/133868-bernard-van-orley

Files to download

Fichier